به آینده لبخند بزن

فارغ از اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، اگر هوشمندانه برنامه ریزی کنید، آرزوهایتان دیر یا زود محقق خواهد شد.

خلاصه طرح بیمه عمر

بیمه گذار مبالغی را تحت عنوان حق بیمه پرداخت خواهد کرد و بیمه گر در قبال بیمه شده پوششهایی ارائه خواهد کرد و همزمان صندوق ذخیره مالی ای برای بیمه شده تشکیلی و رشد خواهد کرد.

توضیحات کاملتر : بیمه عمر و تامین آتیه

مزایای طرح بیمه عمر

برخورداری از آرامش بیشتر در طول زندگی و ایجاد رضایت از شرایط زندگی را میتوان از جمله اصلی ترین مزایای خرید بیمه عمر دانست. خیالتان راحت است که در صورتی که حادثه ای برای شما رخ دهد یک پشتیبان قوی دارید و نیز خانواده شما از یک پشتیبان در صورت عدم حضور شما برخوردار خواهد بود.

مزایا طرح بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

چتر حمایت