• دریایی از قطره ها ساخته شده

  اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود

  بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد یک سرمایه گذاری سودمند
 • مشاهده سوابق بیمه زندگی و میزان وامها
 • آینده را همین امروز باید ساخت

  بازنشستگی و معیشت بهتر یکی از مزایای بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
 • تلاش در جهت آینده ای روشن برای فرزندان وظیفه هر پدر و مادری است

  به آیند

بیمه عمر یک سرمایه گذاری استثنایی

داشتن بیمه عمر یک توصیه موکد است.

به مواردی از آنها اشاره میکنیم

 • تو نیکی میکن و در دجله انداز

که ایزد در بیابانت دهد باز

 • صدقه هفتاد نوع بلا را دور میکند

پس از عزیز جان، در آن کوش که از برای دیگران باعث لبخندی شوی تا از برای دیگران باعث زحمت

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه کنید تا پولتان حفظ شود!

شاید این اولین طرحی در کل طرحهای بیمه ای باشد که شما خودتان را و عزیزانتان را بیمه میکنید و پول شما به شما برخواهد گشت به علاوه سود حاصل از سرمایه گذاری شما.

شرکت های بیمه عمر، با جمع آوری مبالغ خرد مشتریان خود و سرمایه گذاری انبوه آنها در طرحهای مختلف اقتصادی کشور، برای شما یک سرمایه گذاری سودآور انجام خواهند داد و از این سرمایه گذاری شما را نیز منتفع خواهند کرد.

بیمه کنید تا پولتان حفظ شود!

Most Recent Entries