چتر حمایتی بیمه عمر پاسارگاد چتر حمایتی بیمه عمر پاسارگاد

چتر حمایتی بیمه عمر پاسارگاد یا همان پوششهای بیمه ای؛ همانطور که عنوان شد شرکت بیمه، در قبال دریافت حق بیمه متعهد به انجام تعهداتی (ارائه پوششهایی) به بیمه شده خواهد بود که در زیر به تشریح هر کدام از آنها خواهید پرداخت.

چتر حمایتی از کار افتادگی کامل و دائم بیمه شده

شرکت بیمه پاسارگاد در صورت درخواست بیمه گذار، مبنی بر برخورداری از این پوشش، متعهد میشود که در قبال کسر مبالغی از حق بیمه پرداختی، ۱۰۰ درصد پرداختهای الزامی پس از تایید از کارافتادگی بیمه شده را برعهده بگیرد و نیز تا سقف 100 میلیون تومان غرامت از کار افتادگی کامل و دائم پرداخت کند.

چتر حمایتی نقص عضو بر اثر حادثه

بیمه گر متعهد است که در صورتی که بیمه گذار درخواست برخورداری از این پوشش را داشته باشد، چنانکه بیمه شده بر اثر حادثه دچار نقص عضو دائم شود، تا سقف 700 میلیون تومان غرامت به بیمه شده پرداخت نماید. توجه داشته باشید که این نقص عضو بایستی براثر حادثه صورت گرفته باشد.

چتر حمایتی هزینه های پزشکی حادثه

بیمه پاسارگاد متعهد است که با درخواست بیمه گذار مبنی بر برخورداری بیمه شده از این پوشش، چنانچه بیمه شده بر اثر حادثه مبالغی را برای درمان پزشکی هزینه کرد، این مبالغ را تا سقف 70 میلیون تومان در هر سال جبران نماید.

چتر حمایتی بیماریهای خاص

بیماریهای خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، سرطان (بجز پوست)، پیوند اعضای اصلی، جراحی قلب باز می باشد که شرکت بیمه پاسارگاد متعهد است که برای هر کدام تا سقف 100 میلیون تومان غرامت پرداخت کند. توجه داشته باشید که تفاوت اصلی در این پوشش زمانی است که بسیاری از شرکتهای بیمه دیگر، تنها برای یکی از این بیماری ها پرداخت غرامت دارند ولی شرکت بیمه پاسارگاد برای هر ۵ مورد پرداخت غرامت خواهد داشت.

چتر حمایتی از خانواده در صورت فوت چتر حمایتی بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد در زمان فوت بیمه شده

پوشش اولیه و اصلی بیمه های عمر، چتر حمایتی در صورت فوت بیمه شده است. درست است که با فوت شخص، قطعا هیچ چیز جایگزینی یافت نخواهد شد ولی این پوشش باعث خواهد شد که علاوه بر اینکه هزینه های اضافی متوجه بازماندگان نباشد بلکه از یک پشتوانه قابل قبولی نیز برخوردار شوند.

شرکت بیمه پاسارگاد تا سقف 400 میلیون تومان برای فوت عادی و در صورتی که این فوت بر اثر حادثه صورت پذیرفته باشد، تا سقف 700میلیون تومان دیگر نیز پرداخت خواهد کرد (مجموعا تا سقف 1 میلیارد و صد میلیون تومان)

پوشش آتش سوزی منزل مسکونی بیمه گذار

بیمه گذار میتواند با انتخاب این پوشش در زمان تکمیل پرسشنامه، تا سقف 800 میلیون تومان از غرامت آتش سوزی برخوردار خواهد بود.

در کل میتوان گفت چتر حمایتی بیمه عمر پاسارگاد در موارد، مکمل بازنشستگی، بیمه زنان خانه دار، تامین آتیه فرزندان، تامین نیاز مالی، تامین آسایش فرد و خانواده و جامعه و … استفاده شدنی است.

آشنایی با مزایای بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

همچنین میتوانید مقاله های بیمه عمر یک نیاز ضروری برای فردایی بهتر ، چرا بیمه پاسارگاد؛ حمایت از فرد، خانواده و جامعه را نیز مطالعه فرمایید.

همچنین پوشش استثنایی و رایگان تکمیل درمان رایگان (SOS) که به عنوان هدیه ای برای بیمه نامه های عمر پاسارگاد است را نیز مطالعه کنید.

چتر حمایتی بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد