نوشته‌ها

مشاهده سوابق بیمه زندگی و سود مشارکت

حساب بیمه ؛ راهکاری دوراندیشانه در سرمایه گذاری

حساب بیمه ! حساب بیمه ؛ راهکاری دوراندیشانه در سرمایه گذاری

حساب بیمه در واقع همان بیمه عمر و تامین آتیه است. اما با توجه به کاهشی که در ریسک سرمایه گذاری آن و نیز با توجه به سوددهی خوب و قابل قبولی که ارائه میشود، یک حساب فوق العاده و یک سپرده گذاری استثنایی است.
ادامه مطلب …