نوشته‌ها

چتر حمایتی تامین معیشت بازنشستگان

چتر حمایتی تامین معیشت بازنشستگان

چتر حمایتی تامین معیشت بازنشستگان

پیر شی جوون!

دعایی قدیمی که همواره پیرمردها و پیرزنها برای جوانترها آرزومند بودند. ولی اکنون و با توجه به آنچه میبینید؛ آیا این دعا یک دعای خوب به نظر میرسد؟

مشکلاتی که ممکن است در زمان پیری و بازنشستگی گریبان گیر هر شخصی شود کم نیست. مشکلاتی نظیر سلامتی، خرج و برج های اضافی فراوان، کم شدن قدرت خرید، عدم حمایت خوب از طرف سازمانهای بیمه گر، افزایش تعداد وابستگان و …

همه اینها میتواند جزء مشکلات مهم تلقی شود اگر از جوانی برای آنها برنامه ریزی بهتری انجام ندهیم.

ادامه مطلب …