نوشته‌ها

چرا بیمه عمر پاسارگاد

چرا بیمه عمر پاسارگاد ؛ حمایت از فرد و خانواده و جامعه

چرا بیمه عمر پاسارگاد چرا بیمه عمر پاسارگاد ؛ به خاطر حمایتهای فردی و اجتماعی که عرضه میکند

چرا بیمه عمر پاسارگاد ؟

با تشکیل خانواده؛ سرنوشت، زمان، نحوه زندگی، مال و منال، دارایی های مشهود و غیر مشهود و هر آنچه که قبلا یک امر شخصی برای فرد تلقی میشد، از حالت فردی خارج شده و شخص نسبت به اعضای خانواده متعهد به ارائه تمام تلاش و توان خود برای ایجاد زندگی و سرنوشتی بهتر میشود.

 

قطعا در مسیر زندگی برای هر کسی مشکلات، آسیبها و صدماتی رخ خواهد داد که اگر انسان از اندیشه آینده نگری خود، برای کاهش عواقب آنها استفاده نکرده باشد هم خود شخص و هم خانواده او با چالشهای جدی تری روبرو خواهند بود.

 

از آنجایی که اگر به هر دلیلی، انسانی دچار مشکلاتی باشد، بالطبع در خانواده و سپس در جامعه اثرگذار خواهد بود،همواره دولتها برای آنکه مشکلات فردی کمتری ایجاد شود تا در نهایت جامعه سالمتری داشته باشند، طرحهای خاصی را تهیه و تنظیم میکنند.

 

یکی از طرحهای آینده نگرانه و هوشمندانه ای که در سطح دنیا عرضه شده و با استقبال فراوان مردم مواجه شده است طرح جامع بیمه نامه های عمر و حوادث و تامین آتیه است.

 

آمارها هاکی از آن است که در کشورهایی نظیر ژاپن و کانادا، هر فرد ۵ بیمه نامه عمر دارد و در واقع ضریب نفوذ این طرح چیزی بالغ بر ۵۰۰ درصد است.

به جرأت میتوان طرح بیمه عمر پاسارگاد را یکی از بهترین و قابل اجرایی ترین طرح های بیمه ای در زمینه بیمه عمر در کشور عزیزمان ایران نامید.

پوششها و چتر حمایتی بیمه عمر پاسارگاد

مزایای بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد